041 466 179
borisumek58@gmail.com
Opozorilo, cene in politika zasebnosti

OPOZORILO

Zapisi na spletni strani so namenjeni preprečevanju bolezni oziroma temu, da se bolezni pokažejo pozneje ali v blažji obliki. Zapisi so splošne narave in niso prilagojeni posameznikom. Prav tako zapisi nikakor niso nadomestilo za strokovno zdravniško svetovanje, diagnozo in zdravljenje. Če sumite, da ste bolni ali poškodovani, če se ne počutite dobro, poiščite nasvet zdravnika. Ne odlašajte z odhodom k zdravniku zaradi nečesa, kar ste prebrali na tej spletni strani. Delamo z najboljšimi nameni, da bi pomagali preprečevati bolezni ali podaljšati obdobje do pojava bolezni, vendar ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za počutje in zdravje vsakega posameznika. Vsak posameznik zase sam nosi odgovornost za svoje zdravje in dobro počutje. Ne prevzemamo odgovornosti za zdravje in ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala posameznikom zaradi splošnih informacij na spletni strani.

 V izogib poznejšim nesporazumom naj se zainteresirana stranka drži pripročil, ki jih dobi, če želi preprečevati bolezni oziroma vplivati na to, da se bolezni pojavijo pozneje ali v blažji obliki in če želi doseči spremembe na bolje. Samo priporočilo ne predstavlja čarobne palčke, potrebno je tudi vztrajno delovati v pravi smeri, skladno s priporočilom.

  

 CENE

Uvodni pogovor (telefon) 15minut: brezplačno.

Pogovor s svetovanjem (telefon, Zoom ali v živo) 40 minut: 20 evr.

 

 VARSTVO OTROK

Na tej spletni strani ni dovoljeno sprejemati osebnih podatkov od otrok brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov.

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

Pri prijavi se shrani vaš e-naslov in podatki, ki jih posredujete. Te podatke potrebujemo za svetovanje v zvezi s preprečevanjem težav. Osebni in drugi podatki so skrbno varovani vskladu z GDPR do vaše zahteve po izbrisu ali vračilu. Ne razmnožujejo se in ne pošiljajo nikomur brez vaše izrecne odobritve.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Izjava o varovanju zasebnosti opisuje naše ravnanje s podatki, s katerimi je mogoče neposredno ali posredno identificirati posameznika ("Osebni podatki").

Izjava o varovanju zasebnosti velja za Osebne podatke, ki jih daste na voljo Posredništvu Boris Umek s.p. oz. so izpeljani iz Osebnih podatkov, kot je opisano spodaj.

Upravljavec podatkov za to spletno stran je Posredništvo Boris Umek s.p.

Trajanje obdelave Osebnih podatkov

Če Posredništvo Boris Umek s.p. obdeluje in uporablja vaše Osebne podatke v skladu z zakonom (pogl A) ali vašim soglasjem (pogl B), bo Posredništvo Boris Umek s.p. hranil vaše Osebne podatke, (i) le dokler ne izpolni spodaj določenih namenov ali (ii) dokler ne ugovarjate Posredništvu Boris Umek s.p. uporabi vaših Osebnih podatkov (če ima Posredništvo Boris Umek s.p. upravičen interes do uporabe vaših Osebnih podatkov) ali (iii) dokler ne prekličete soglasja (če ste soglašali s Posredništvo Boris Umek s.p. uporabo vaših Osebnih podatkov). Če pa veljavna zakonodaja od Posredništvo Boris Umek s.p. zahteva, da hrani vaše Osebne podatke dlje oz. če Posredništvo Boris Umek s.p. potrebuje vaše Osebne podatke pri uveljavljanju ali obrambi pred pravnimi zahtevki, bo Posredništvo Boris Umek s.p. hranil vaše Osebne podatke do konca ustreznega obdobja hrambe oz. do poravnave ustreznih zahtevkov.

Razlogi za zajem in hrambo Osebnih podatkov

Vaše soglasje in nudenje kakršnihkoli Osebnih podatkov sta načeloma popolnoma prostovoljna; če ne želite podeliti soglasja ali nuditi Osebnih podatkov, to na vas ne bo negativno vplivalo. Vendar pa obstajajo okoliščine, v katerih Posredništvo Boris Umek s.p. ne more ukrepati brez določenih Osebnih podatkov, npr. ker so ti Osebni podatki potrebni za obdelavo vaših naročil ali za nudenje dostopa do spletne ponudbe oz. glasila. Posredništvo Boris Umek s.p. vam v teh primerih brez ustreznih Osebnih podatkov žal ne bo mogel nuditi želenih storitev.

Pravice izhajajoče iz vaših podatkov.

Od Posredništvo Boris Umek s.p. lahko kadarkoli zahtevate informacije o tem, katere vaše Osebne podatke obdeluje, in popravek ali brisanje takih Osebnih podatkov. Vendar pa upoštevajte, da Posredništvo Boris Umek s.p. lahko izbriše vaše Osebne podatke, le če ni zakonsko obvezan k hrambi takih podatkov oz. nima prevladujoče pravice do njihove hrambe. Če zahtevate, da Posredništvo Boris Umek s.p. izbriše vaše Osebne podatke, ne boste mogli uporabljati naših storitev, za katere potrebujemo vaše Osebne podatke.

Če Posredništvo Boris Umek s.p. uporablja vaše Osebne podatke, lahko zahtevate kopijo Osebnih podatkov, ki ste nam jih dali na voljo. V tem primeru pošljite zahtevek na spodnji elektronski naslov in navedite informacije ali aktivnosti obdelave, na katere se nanaša vaš zahtevek, obliko, v kateri želite informacije, in prejemnika Osebnih podatkov. Posredništvo Boris Umek s.p. bo skrbno obravnaval vaš zahtevek in se z vami dogovoril o tem, kako ga najbolje izpolniti.

Zahtevek pošljite na elektronski naslov borisumek58@gmail.com.

Pravica do vložitve pritožbe.

Če menite, da Posredništvo Boris Umek s.p. ne obdeluje vaših Osebnih podatkov v skladu z zahtevami iz tega dokumenta ali veljavnimi predpisi EGP o varstvu podatkov, lahko kadarkoli vložite pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov.

Uporaba te spletne strani s strani otrok.

Ta spletna stran ni namenjena osebam, mlajšim od 16 let. Če ste mlajši od 16 let, se ne smete registrirati na tej spletni strani ali je uporabljati.

Povezave do drugih spletnih strani.

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do tujih spletnih strani. Posredništvo Boris Umek s.p. ni odgovoren za prakse glede zagotavljanja zasebnosti ali vsebino tujih spletnih strani. Zato priporočamo, da dobro preberete izjave o varovanju zasebnosti takih tujih spletnih strani.

A. KJE Posredništvo Boris Umek s.p. ZAKONSKO UPORABLJA MOJE OSEBNE PODATKE

Posredništvo Boris Umek s.p. lahko obdeluje vaše Osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom o varstvu podatkov v naslednjih primerih.

Nudenje zahtevanega blaga ali storitev.

Če pri Posredništvo Boris Umek s.p. naročite blago ali storitve, bomo uporabili Osebne podatke, ki ste jih vnesli v naročilo ali obrazec za prijavo, le za obdelavo vašega naročila oz. za nudenje zahtevanega blaga ali storitve. To lahko vključuje ustrezne korake pred sklenitvijo pogodbe, odgovarjanje na vaše poizvedbe, pošiljanje informacij o dostavi in obračunavanju ter obdelavo ali nudenje povratnih informacij in podpore strankam.

Upravičen interes.

Vsi spodnji primeri uporabe predstavljajo upravičen interes Posredništvo Boris Umek s.p. do obdelave ali uporabe vaših Osebnih podatkov. Če se ne strinjate s tem pristopom, lahko ugovarjate obdelavi ali uporabi vaših Osebnih podatkov, kot je določeno spodaj.

Vprašalniki in raziskave. Posredništvo Boris Umek s.p. vas lahko povabi k sodelovanju pri anketah in raziskavah. Te ankete in raziskave so na splošno zasnovane tako, da pri odgovarjanju in sodelovanju niso potrebni Osebni podatki. Če pa v anketo ali raziskavo kljub temu vnesete Osebne podatke, jih Posredništvo Boris Umek s.p. lahko uporabi za izboljšavo svojih produktov in storitev.

Izdelava anonimiziranih nizov podatkov. Posredništvo Boris Umek s.p. lahko anonimizira Osebne podatke, ki so na voljo v skladu s to Izjavo o varovanju zasebnosti, da ustvari anonimizirane nize podatkov, ki jih bomo nato uporabili za izboljšavo svojih produktov in storitev.

Redno obveščanje uporabnikov oz. zahteva za povratne informacije. Če ste v poslovnem razmerju z nami, vas lahko obveščamo o svojih produktih in storitvah (vključno s spletnimi seminarji, seminarji ali dogodki), ki so podobne produktom in storitvam, ki ste jih že naročili ali jih uporabljali, oz. se na njih nanašajo. Če ste se udeležili našega spletnega seminarja ali dogodka oz. naročili naše produkte, ali storitve ter brezplačne vsebine, vas lahko poleg tega zaprosimo za povratne informacije glede izboljšave ustreznega spletnega seminarja, dogodka, vsebine, produkta ali storitve.

Pravica do ugovora. Če se ne strinjate z našo uporabo Osebnih podatkov za zgornje namene, se lahko kadarkoli odjavite preko naslova borisumek58@gmail.com. Če se odjavite, bomo prenehali uporabljati vaše Osebne podatke za zgornje namene (tj. v skladu z zgoraj določenim upravičenim interesom) in jih odstranil iz svojih sistemov, če Posredništvo Boris Umek s.p. ne sme uporabljati takih Osebnih podatkov za drug namen, določen v tej Izjavi o varovanju zasebnosti, oz. če Posredništvo Boris Umek s.p. ne ugotovi in dokaže utemeljenega upravičenega interesa do nadaljnje obdelave vaših Osebnih podatkov.

B. KJE Posredništvo Boris Umek s.p. UPORABLJA MOJE OSEBNE PODATKE NA PODLAGI MOJEGA SOGLASJA

Vaše Osebne podatke, kot je dodatno določeno spodaj, uporabljamo šele, ko podelite svoje soglasje za ustrezne postopke obdelave.

Novice o Posredništvo Boris Umek s.p. produktih in storitvah.

Posredništvo Boris Umek s.p. lahko v skladu z ustreznim določilom in vašim soglasjem uporablja vaše ime, elektronski in poštni naslov, telefonsko številko, naziv delovnega mesta in osnovne informacije o vašem delodajalcu (ime, naslov in panoga) ter profil interakcij na podlagi predhodnih interakcij z Posredništvo Boris Umek s.p. (predhodni nakupi, sodelovanje na spletnih seminarjih, dogodkih ali uporaba (spletnih) storitev) za obveščanje o najnovejših napovedih produktov, posebnih ponudbah in drugih informacijah povezanih z Posredništvo Boris Umek s.p. (vključno z glasili, povezanimi s trženjem) ter naših dogodkih, in za prikaz ustrezne vsebine na našem spletnem mestu. Posredništvo Boris Umek s.p. lahko v povezavi s temi aktivnostmi, povezanimi s trženjem, nudi zgoščen ID uporabnika družbenim omrežjem, ki jih upravljajo tretje osebe, ali drugim spletnim ponudnikom (kot so Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ali Google), kjer se ta podatek nato primerja s podatki družbenih omrežij ali lastnimi bazami podatkov spletnih ponudnikov, da se vam prikažejo ustreznejše informacije.

Preklic soglasja

Svoje soglasje v skladu s tem dokumentom lahko kadarkoli prekličete na borisumek58@gmail.com. Če soglasje prekličete, ne bomo več obdelovali vaših Osebnih podatkov, za katere velja to soglasje, če to ni zakonsko zahtevano. Če mora Posredništvo Boris Umek s.p. iz pravnih razlogov hraniti vaše Osebne podatke, bo nadaljnja obdelava vaših Osebnih podatkov omejena, Osebni podatki pa bodo hranjeni le toliko časa, kot zahteva zakon. Vendar pa preklic soglasja ne vpliva na preteklo obdelavo osebnih podatkov do takrat, ko ste preklicali svoje soglasje. Če je za vašo uporabo naše ponudbe potrebno vaše predhodno soglasje, vam Posredništvo Boris Umek s.p. po preklicu soglasja ne bo (več) mogel nuditi ustrezne storitve, ponudbe ali dogodka.

Vizitka podjetja
Posredništvo Boris Umek sp
dav.številka 62338153
TRR SI 56 0400 1005 0313 307
kontakt
041 466 179
borisumek58@gmail.com
povezave